Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Högskoleingenjör

Varmt välkommen till en ingenjörsutbildning på Högskolan i Skövde! Här hittar du information inför studiestarten oavsett vilken inriktning du har valt att söka: Bred ingång, Designingenjör, Maskiningenjör eller Produktionsingenjör.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via Studentportalen mellan 4 och 16 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till din programansvariga. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 16 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart och introduktion

  • Programstarten för Designingenjör är fredagen den 28 augusti 2020, kl 10:15, till ca kl 15:00 i sal G111.
  • Programstarten för Produktionsingenjör är fredagen den 28 augusti 2020, kl 10:15 till ca 15:00 i sal G111.
  • Programstarten för Maskiningenjör är måndagen den 31 augusti 2020, kl 10:15 till ca 15:00 i sal D201.
  • Programstarten för Bred ingång är måndagen den 31 augusti 2020, kl 10:15 till ca 15:00 i sal D201.

Programansvarig kommer att ta emot dig och övriga programstudenter vid den första programträffen. Då sker en närvarokontroll samt att du kommer få en del grundläggande information om ditt program, om Högskolan och annan nödvändig praktisk information kring dina studier. På programstarten och under den första introduktionsveckan kommer du också att välkomnas till Högskolan av rektorn och annan personal som kommer finnas som stöd för dig under din studietid. Du kommer också få bekanta dig med de andra programstudenterna och dina programfaddrar.

Din fadder väntar på dig

Veckan före programstarten kommer du att få ett mejl från en student på Högskolan, som kommer vara din fadder under introduktionen. Faddern kommer informera dig om vart ni ska träffas första dagen, visa runt dig på Högskolan och finnas till hands för dig och hjälpa dig med praktiska frågor. Studentkåren kommer också att ordna olika sociala aktiviteter under introduktionsveckan som du kan vara med på.

Mer information om vad som händer under introduktionen.

Om utbildningen

Första året läser alla ingenjörer samma kurser tillsammans – oavsett om du valt bred ingång eller något av de andra programmen. Inför år två väljer du som valt bred ingång en inriktning.

En ingenjör kan ha väldigt varierande arbetsuppgifter och jobba inom alla möjliga branscher. Våra utbildningar fokuserar på industriell framtagning av produkter. Det är en process som ofta startar med att det finns ett problem, någon har ett behov av en lösning - kanske en produkt som ska lösa ett behov. Först behöver man då förstå problemet och de behov och förutsättningar som människor kan ha. Sen får man fundera ut hur det skulle kunna lösas. Därefter behöver lösningen optimeras för att hitta det mest lämpade materialet och dimensionerna, och anpassas så att den kan tillverkas i de maskiner som finns, på ett så effektivt sätt som möjligt. I slutändan kommer det ut en färdig produkt, som sen också ska kunna återvinnas. Ingen kan göra allt, men olika typer av ingenjörer behövs under resan för att lösa alla utmaningar på vägen. Det kräver mycket kommunikation, arbete i grupper med många olika kompetenser och såväl ett brett kunnande som specialkunskaper.

Ingenjörer har en stor påverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle och jobbar inom alla möjliga branscher i världen. Arbetsuppgifter är väldigt varierande där nya utmaningar och problem behöver lösas dagligen. Eftersom många problem är komplexa och svårlöst jobbar ingenjörer oftast i projekt med andra människor och anlitar de sig av olika typ av modeller – bl.a. matematiska, (dator)simuleringar och prototyper – som representerar verkligheten på ett förenklat sätt. Ingenjörer tillämpar under problemlösningsprocessen en metodisk blandning av kreativ och analytisk förmåga, som till stor del är baserat på (natur)vetenskapliga principer.

Under processens gång dokumenteras allt noggrant i form av tekniska ritningar, produkt- och processspecifikationer inklusive berednings- och tillverkningsunderlag. Sist, men inte minst så jobbar ingenjörer ofta mycket med ständigt förbättringsarbete där både produkter och produktionssystem kontinuerligt granskas och förbättras. Olika typer av ingenjörer behövs för att lösa alla utmaningar under hela produktframtagningsprocessen. Eftersom många parter med olika kompetenser är inblandade i processen så krävs förutom specialkunskaper även ett brett kunnande, bra samarbeta och tydlig kommunikation. 

Känner du dig osäker på dina matematikfärdigheter inför programstarten?

Under utbildningen kommer du att jobba mycket med matematik. Under första terminen börjar du läsa flera matematikkurser och för en bra start bör du vara förberedd och ha friskat upp dina kunskaper och färdigheter inför terminsstarten.

Kolla upp www.sommarmatte.se. Vi rekommenderar MOOC-kursen Förberedande kurs i matematik som ges av KTH. Har du arbetat igenom den under sommaren har du förberett dig väl för höstens kurser.

Mer information om ditt program

På hemsidan finner du bland annat länk till utbildningsplanen m.m. För att ta del av kursplaner för de specifika kurserna (innehåller bl.a. litteraturlistor) så kan du söka på respektive kursnamn eller kurskod i kursplanesöken här på Studentportalen.

Covid 19 – information

Håll dig informerad om vad Högskolan gör för att minska risken för smittspridning och vad du kan göra för att bidra till en säker studiemiljö när du börjar studierna. Tänk på att:

  • Hålla avstånd i högskolans lokaler och på campus
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk, och även vid lindriga symptom

Frågor?

programansvariga.ing@his.se
0500-44 80 00
Bred ingång: Niclas Strand
Designingenjör: Nathanaël Kuipers
Maskiningenjör: Niclas Strand
Produktionsingenjör: Miranda Kedbäck

Skapad: 2020-07-07