Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Klart att Studentkåren i Skövde fortsätter som Högskolans studentkår

Styrelsen har fattat beslut om att ge Studentkåren i Skövde ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde i ytterligare tre år.

Högskolans styrelse fattade den 20 juni beslut om att ge Studentkåren i Skövde status som Högskolan i Skövdes studentkår. Styrelsens beslut gäller från 1 juli 2019 till 30 juni 2022.

I februari 2019 utlyste Högskolan möjligheten att ansöka om ställning som studentkår. Studentkåren i Skövde var den enda studentgruppering som skickade in en ansökan.

För att få status som studentkår måste en studentgruppering uppfylla ett antal formella krav. Gruppen ska bland annat:

  • ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan,
  • vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde,
  • ge alla studenter inom Kårens verksamhetsområde rätt att vara medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap,
  • ha stadgar och styrelse,
  • föra ett register över sina medlemmar och
  • till Högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar studentkåren.

Arbetssättet med att utse en studentkår genom styrelsebeslut infördes när riksdagen beslutade att avskaffa det så kallade kårobligatoriet, som gällde fram till den 30 juni 2010. Studentkåren i Skövde har haft ställning som studentkår vid Högskolan sedan den 1 juli 2010.

Skapad: 2019-07-24