Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Information om regler kring ansökan om undantag av kurs inom program

Om det finns särskilda skäl kan Högskolan, enligt HF 7 kap 3 §, göra undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag ska göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Information från Antagningen

En förutsättning för att din ansökan ska behandlas är att du under aktuell termin är anmäld/struken eller antagen med villkor till kursen du söker undantag för. Saknas denna förutsättning kommer din ansökan att avslås. Din ansökan måste vara fullständig med avseende på obligatoriska uppgifter. Du måste även bifoga en motivering. Sociala, ekonomiska eller hälsoskäl är inte giltiga som motivering. Försäkra dig därför om att du har fyllt i din ansökan korrekt.

Om du beviljas undantag så måste du själv registrera dig på kursen i Studentportalen.

Beslut

Beslut meddelas sökande via e-post.

Överklagande

Beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen anges det beslut som överklagas, den ändring av beslutet som önskas och de skäl som åberopas som stöd.

Överklagandet adresseras till ÖNH men sänds till Antagningen på Högskolan i Skövde (se postadress till höger) inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet.

Uppdaterad: 2024-05-08 10:32:41
Skapad: 2021-01-12

Kontakt

Telefontider antagningen

Måndag, tisdag, torsdag 
kl. 10:00–11:30

Telefon: 0500–448200

E-post: antagning@his.se

Postadress:

Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde