Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

MFS-stipendium

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte.

För att kunna bli beviljad stipendium ska du under minst åtta veckor studera frågor eller företeelser som har betydelse för landets utveckling, till exempel inom hälsa, ekonomi eller teknik.

Sista ansökningsdag

Högskolan i Skövde ansöker varje år om medel för MFS-stipendium och för 2020 kommer vi få besked om stipendier i oktober-november 2019.

För att ha möjlighet att bli tilldelad eventuella stipendier måste du ansöka senast den 15 november, 2019 för att kunna åka ut på MFS under vårterminen 2020. Om du gör examensarbete under hösten 2019, håll utkik på denna webbsida för ansökningsdeadline. 

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda de ansökningsblanketter som finns i dokumentsamlingen på denna sida.

Notera att du bara kan få ett MFS-stipendium. Om du blev beviljad ett stipendium för ett examensarbete på kandidatnivå kan du inte söka igen för ett examensarbete på magister- eller masternivå.

Kriterier för att kunna ansöka

  1. Studenten skall vara registrerade vid Högskolan i Skövde och ha avklarat minst 150 svenska högskolepoäng vid utresa. 
  2. Studenten får inte tidigare ha beviljats något SIDA-finansierat stipendium för liknande studier.
  3. Studenten är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stipendiemedel. 
  4. Studenten måste ha goda kunskaper i engelska och göra examensarbetet på engelska (samt åtminstone ha baskunskap i svenska)
  5. Studenten får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

Ämne

Du kan söka MFS-stipendium för att skriva uppsats inom vilket ämne som helst, under förutsättning att uppsatsen och frågeställningen är relevanta för landet. En uppsats där du till exempel studerar ett svenskt företags förutsättningar i ett utvecklingsland utan att inkludera det svenska företagets påverkan på den lokala befolkningen eller ekonomin, kan inte beviljas ett MFS-stipendium.

Språk och land

Uppsatsen ska skrivas på engelska eller på landets officiella språk om det är franska, portugisiska eller spanska och du behärskar detta språk på minst gymnasienivå. För att uppfylla kraven för stipendiet ska fältstudien genomföras i ett utvecklingsland som är godkänt av Universitets- och högskolerådet (UHR). En förteckning över godkända länder finns på UHRs webbsida, (i högerkolumnen finns en länk till en PDF-fil). Vissa möjliga samarbetsländer är klassade som farliga resmål av Utrikesdepartementet men studenter har möjlighet att bli försäkrade genom Kammarkollegiet under sin utlandsvistelse.

Handledare

För att vara aktuell för MFS-stipendium måste du ha en handledare på Högskolan i Skövde samt en kontaktperson i det land du ska resa till. Du är välkommen att vända dig till Högskolans MFS-handläggare för tips på kontaktpersoner i fält.

Skapad: 2019-11-07