Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

MFS-stipendium

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete i ett utvecklingsland.

Stipendiet är på 27 000 kronor och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte.

För att kunna bli beviljad stipendium ska du skriva examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor ska du studera frågor eller företeelser som har betydelse för landets utveckling, till exempel inom hälsa, ekonomi eller teknik.

Nästa ansökningsomgång

Ansökan om MFS-stipendium inför våren 2023 skickas in senast 15 november 23:59. Det här blir sista omgången av MFS då SIDA valt att pausa den verksamheten.

Högskolan beviljar inte MFS-stipendier till länder och delar av länder som UD avråder ifrån.

Ansökningsblankett

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda blanketten MFS Application Form och mejla den och bilagor i scannat format till utlandsstudier@his.se innan deadline.

Notera att du bara kan få ett MFS-stipendium. Om du blev beviljad ett stipendium för ett examensarbete på kandidatnivå kan du inte söka igen för ett examensarbete på magister- eller masternivå.

Minor Field Studies

Uppdaterad: 2022-07-01 10:53:23
Skapad: 2019-11-07