Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

MFS-stipendium

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte.

För att kunna bli beviljad stipendium ska du under minst åtta veckor studera frågor eller företeelser som har betydelse för landets utveckling, till exempel inom hälsa, ekonomi eller teknik.

Sista ansökningsdag

Högskolan i Skövde ansöker varje år om medel för MFS-stipendium och för 2020/2021 har vi ett antal stipendier att dela ut.

Inför våren 2021 har vi en ansökningsomgång som öppnar 15 oktober och som har deadline 15 november 23:59. Eftersom det råder stor osäkerhet kring vilka länder som går att genomföra MFS-studien i med anledning av covid-19, kommer vi utfärda preliminära besked initialt till stipendiekandidaterna. Allt eftersom läget kring covid-19 blir tydligare kommer vi kunna bevilja och betala ut stipendier till studenter till länder dit UDs avrådan inte gäller. Högskolan beviljar alltså inte MFS-stipendier till länder som UD avråder ifrån.

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda blanketten MFS Application Form och mejla den och bilagor i inscannat format till utlandsstudier@his.se innan deadline.

Notera att du bara kan få ett MFS-stipendium. Om du blev beviljad ett stipendium för ett examensarbete på kandidatnivå kan du inte söka igen för ett examensarbete på magister- eller masternivå.

Skapad: 2019-11-07