Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Anstånd med studiestart

Du som antagits till utbildningsprogram en viss termin, men som av någon anledning inte kan påbörja din utbildning, kan ansöka om anstånd med studiestarten. Anstånd medges om särskilda skäl anses föreligga. De särskilda skälen ska normalt vara av sådan art att den du själv inte råder omständigheterna.

För att söka anstånd ska du skriva ut en blankett, fylla i den och bifoga intyg som styrker dina skäl. Blankett för ansökan om anstånd hittar du här. Ansökan skickar du till Högskolan i Skövde så fort du vet att du inte kan påbörja de studier du är antagen till.

Om du blivit beviljad anstånd med studiestarten till en utbildning ska du göra följande för att ta din plats i anspråk:
Du ska anmäla dig till utbildningen på www.antagning.se senast sista anmälningsdag inför angiven studiestart i ditt beslut om anstånd (höstterminen den 15 april/vårterminen den 15 oktober). Samtidigt som du anmäler dig måste du ladda upp eller skicka in en kopia på beslutet om anstånd till Antagningsservice.

Du förlorar din plats på utbildningen om du inte anmält dig till utbildningen enligt ovanstående anvisningar.

Du kan överklaga beslut om avslag på ansökan om anstånd. Information om hur du överklagar beslut om avslag finns på blanketten Ansökan om anstånd.

Skapad: 2020-04-14