Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Ansökan om ställning som studentkår

Högskolan i Skövde utlyser möjligheten att ansöka om ställning som studentkår vid lärosätet. Utlysningen ska enligt regelverket göras var tredje år.

Den sammanslutning som vill ansöka om ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde ska ansöka om det inom den tid och ordning som Högskolan beslutar.

Ställningen som studentkår ska omprövas vart tredje år och Studentkåren i Skövde har ställning som studentkår till och med den 30 juni 2022. I enlighet med Högskolans beslut om inrättande av studentkår, HS 2010/26-81, utlyses därför möjligheten att ansöka om ställning som studentkår för kommande treårsperiod, den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025.

Inrättande av studentkår, HS 2010/26-81 (pdf)

För vidare instruktioner om vad ansökan ska innehålla, se ovan nämnda beslut. Ansökan ska vara inkommen till registrator senast den 1 april 2022.

Skapad: 2022-02-10

Kontakt