Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Obligatorisk anmälan till salstentamen

På Högskolan i Skövde gäller obligatorisk anmälan till salstentamen, oanmälda studenter erbjuds inte plats i salen.

Se beslut om Införande av obligatorisk anmälan till salstentamen, Dnr: HS 2011/589-50.

Du anmäler dig i förväg till tentamen och omtentamen, på webben via Studentportalen, senast sju dagar innan tentamenstillfället. Anmälan till salstentamen öppnar fyra kalenderveckor innan tentamen äger rum.

Obs! Om tentamenstillfällen för ej tidigare avklarade kurser inte visas i Studentportalen kontakta tentamen@his.se för anmälan. Vid hemtentamen behöver inte någon anmälan göras.

Registrering på kurs

Endast studenter som är registrerade på kursen har rätt att skriva tentamen.

Om du antagits till en kurs med förbehåll, observera att du inte kan anmäla dig till tentamen förrän förbehållet är lyft och du har registrerat dig. Kontakta kursansvarig i god tid så att du hinner anmäla dig till tentamen senast sju dagar innan tentamenstillfället.

Du behöver inte omregistrera dig för att omtentera en kurs du har läst tidigare.

Beviljat stöd vid tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och har blivit beviljad särskilt stöd vid tentamen, ska du göra en särskild anmälan till tentamensadministrationen. Detta gör du samtidigt som du anmäler dig till tentamen. Du kan också via e-post tentamen@his.se anmäla beviljat särskilt stöd vid salstentamen, senast sju arbetsdagar före tentamenstillfället.

Ange följande i ditt meddelande:

  • ditt namn och personnummer
  • kursbenämning
  • tentamensdatum och tid
  • stöd du är berättigad till

Vad händer om du missar att anmäla dig?

Om du missat att anmäla dig så får du vänta till nästa gång tentamen ges. Det dröjer i bästa fall 6-8 veckor men det finns kurser som bara ges en gång om året så det kan bli lång tid till nästa tenta.

Det går inte att komma till tentamen och vara oanmäld, du får då inte delta.

Uppdaterad: 2021-05-24 16:13:11
Skapad: 2020-02-14
Forsknings- och utbildningshandläggare
Studieadministration