Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Handlingsplan vid konstaterad covid-19 smitta inom Högskolan

Handlingsplanen gäller när medarbetare/student har vistats på Högskolan med symtom på covid-19 och/eller 48 timmar innan hen fick symptom och/eller vid positivt testresultat. Handlingsplanen gäller från den 9 november 2020 och utgår från Västra Götalands regionens anvisningar. I de fall där studenten själv inte kontaktar Högskolan, och Högskolan får kännedom om eventuell smitta, kommer kursansvarig eller annan personal från Högskolan att kontakta studenten i fråga för att utreda situationen. Planen uppdaterades 21 september 2021.

Högskolans logotyp belyst på campus

Om du som student på Högskolan har konstaterad covid-19 smitta

 • Du uppmanas kontakta kursansvarig direkt vid positivt testresultat.
 • Tala om för kursansvarig: 1) vilka du har haft nära kontakt med på Högskolan, 48 timmar före symtom och/eller vid positivt testresultat (med nära kontakt avses personer som hen varit i närheten av, inom två meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus). Hos symptomfri person räknas provtagningsdatum som första dag för smittsamhet.
  2) Vilka kurser, examinationer eller andra samlingar du har varit på campus under samma tidsperiod som ovan.
 • Kursansvarig informerar närmaste chef om det finns medarbetare/studenter bland de identifierade personerna som den smittade studenten varit i nära kontakt
 • Kursansvarig informerar berörd studentgrupp. 
 • Närmaste chef informerar den person på Högskolan som är ansvarig för kontakter med smittskyddet på Skaraborgs sjukhus.
 • Närmaste chef informerar institutionens ledningsgrupp och de medarbetarna som den smittade studenten varit i nära kontakt med.
 • Smittade studenter ska följa instruktionerna de får från vårdgivare vid positivt testresultat. Berörd studentgrupp ska följa de instruktioner som kursansvarig skickar ut som är från Västra Götalandsregionen. 
 • Vid oro kan du kontakta studenthälsan; studenthalsan@his.se

Vad händer om det är flera smittade inom en arbetsgrupp/studentgrupp?

 • Vid fler än tre smittade personer inom en personalgrupp eller studentgrupp kontaktar Högskolan smittskyddet på Skaraborgs sjukhus för råd.
 • Utifrån vad smittskyddet ger för råd, utformas åtgärder och kommunikationsplan. Omställning av undervisning och/eller examinationer till distansform kan ske som en åtgärd. I dessa fall kommer studenter i berörda kurser få särskild information från kursansvarig.
 • Prefekt informerar institutionens medarbetare/studenter.
 • Vid större utbrott upprättas en särskild kommunikationsplan.

Skydda dig själv och andra från smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och gå hem om du börjar känna dig dålig under dagen.
 • Kontakta vårdcentralen för provtagning om du har några symptom såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledbesvär, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Ett eventuellt besök för provtagning på vårdcentralen är kostnadsfritt
 • Håll avstånd inomhus så väl som ute på campus
 • Undvik trängsel - tänk särskilt på det när det är många som ska gå in och ut genom dörrar och vid matplatser
 • Sitt inte för nära varandra
 • Tvätta händerna ofta, det finns gott om toaletter och tvättställ men det finns även ett antal hygienstationer med möjlighet att sprita händerna
 • Nys och hosta i armvecket
Uppdaterad: 2021-09-22 11:16:24
Skapad: 2020-12-18