Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Handlingsplan vid konstaterad covid-19 smitta inom Högskolan

Handlingsplanen gäller när medarbetare/student har vistats på Högskolan med symtom på covid-19 och/eller 48 timmar innan hen fick symptom och/eller vid positivt testresultat. Handlingsplanen gäller från den 9 november 2020 och utgår från Västra Götalands regionens anvisningar. I de fall där studenten själv inte kontaktar Högskolan, och Högskolan får kännedom om eventuell smitta, kommer kursansvarig eller annan personal från Högskolan att kontakta studenten i fråga för att utreda situationen.

Högskolans logotyp belyst på campus

Om du som student på Högskolan har konstaterad covid-19 smitta

 • Du uppmanas kontakta kursansvarig direkt vid positivt testresultat.
 • Tala om för kursansvarig vilka du har haft nära kontakt med på Högskolan, 48 timmar före symtom och/eller vid positivt testresultat (med nära kontakt avses personer som hen varit i närheten av, inom 2 meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus)
 • Kursansvarig informerar närmaste chef om det finns medarbetare/studenter bland de identifierade personerna som den smittade studenten varit i nära kontakt med och uppmanar dem att testa sig samt arbeta/studera hemifrån i sju dagar, samt vara uppmärksamma på symtom. 
 • Kursansvarig informerar berörd studentgrupp. 
 • Närmaste chef informerar den person på Högskolan som är ansvarig för kontakter med smittskyddet på Skaraborgs sjukhus.
 • Närmaste chef informerar institutionens ledningsgrupp och de medarbetarna som den smittade studenten varit i nära kontakt med. De uppmanas att testa sig och arbeta/studera hemifrån i sju dagar och vara uppmärksamma på symtom.
 • Du ska också studera hemifrån i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom och du ska vara feberfri och mått bra i minst i två dygn för att kunna återgå till studierna på campus.
 • Vid oro kan du kontakta studenthälsan; studenthalsan@his.se
 • Om du inte har symtom ska du vara hemma/studera hemifrån i sju dygn från den dag du tog testet innan du kommer tillbaka till campus.

Vad händer om det är flera smittade inom en arbetsgrupp/studentgrupp?

 • Vid fler än tre smittade personer inom en personalgrupp eller studentgrupp kontaktar Högskolan smittskyddet på Skaraborgs sjukhus för råd.
 • Utifrån vad smittskyddet ger för råd, utformas åtgärder och kommunikationsplan. Prefekt informerar institutionens medarbetare/studenter.
 • Vid större utbrott upprättas en särskild kommunikationsplan.

Skydda dig själv och andra från smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och gå hem om du börjar känna dig dålig under dagen.
 • Kontakta vårdcentralen för provtagning om du har några symptom såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledbesvär, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Ett eventuellt besök för provtagning på vårdcentralen är kostnadsfritt
 • Håll avstånd inomhus så väl som ute på campus
 • Undvik trängsel - tänk särskilt på det när det är många som ska gå in och ut genom dörrar och vid matplatser
 • Sitt inte för nära varandra
 • Tvätta händerna ofta, det finns gott om toaletter och tvättställ men det finns även ett antal hygienstationer med möjlighet att sprita händerna
 • Nys och hosta i armvecket
Uppdaterad: 2021-03-19 09:10:11
Skapad: 2020-12-18