Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Åtgärder för en corona-säker studiemiljö

Alla fantastiska studenter! Vi hade hoppats att ni, efter förra årets kämpande med distansundervisning och att alla nya studenter, skulle kunna få en så normal vårtermin 2021 som möjligt. Tyvärr är det inte lämpligt under rådande omständigheter och Högskolan fortsätter att ha en hög grad av distansundervisning under hela den här terminen också. Men till hösten siktar Högskolan på en återgång till campusundervisning.

Distansundervisning om möjligt, campusundervisning om det behövs. Det kommer att vara Högskolans i Skövdes övergripande förhållningssätt för hela vårterminen 2021 och även för sommarterminen. Det kommer att finnas en del utbildnings- och examinationsmoment som inte kan genomföras på distans. Det kan exempelvis vara att viss utrustning som behövs finns på campus och att rättssäkerheten inte går att upprätthålla vid distans. 

Högskolan har vidtagit en rad åtgärder för att återgången till utbildning på campus skulle bli så bra och trygg som möjlig för studenter och personal. Högskolan har utökad städning och det finns hygienstationer utplacerade i våra lokaler. Vi har satt upp plexiglas vid alla receptioner såsom Studentservice, IT-Helpdesk, Högskolebiblioteket, Repro och Högskolebutiken. Oavsett vilken reception du besöker, tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Ändrade rutiner vid salstentamen

När det gäller salstentamen på campus har också en rad åtgärder vidtagits för att de ska kunna genomföras på ett säkert och tryggt sätt. Det handlar om åtgärder både före, under och efter själva examinationen. Bland annat:

  • Insläpp till tentasalen öppnar 1 timma före tentan börjar för att undvika kö och trängsel
  • Fler salar används och antalet personer som får vistas i salarna samtidigt har begränsats
  • Större avstånd mellan sittplatserna i salarna
  • Tillgång till handsprit i lokalerna
  • En student i taget lämnar in sin tenta och hämtar sina ytterkläder
  • När du har lämnat in din tenta, ska du hålla avstånd och lämna byggnaden för att undvika trängsel
  • Utökad städning av lokalerna

Om du inte känner dig kry, ska du att stanna hemma och studenter som uppvisar sjukdomssymtom kan avvisas. 

Stöd och service online och på campus

Studie- och karriärvägledarna erbjuder drop-in online via Zoom, så att du kan få hjälp utan att behöva komma till receptionen. Du kan också chatta med studie- och karriärvägledarna och bibliotekspersonalen. Det går självklart att boka möte vägledarna, studenthälsan eller samordnaren för studenter med funktionsnedsätt, om du vill ha ett individuellt samtal både fysiskt eller online. 

Avstånd visar omtanke och eget ansvar

Runt om på Högskolan har vi satt upp skyltar för att påminna om att hålla avstånd. Om ni ska tentaplugga på campus, vare sig det är i biblioteket, grupprum eller på andra platser, ska ni hålla 1.5-2 meters avstånd. Försök att plugga tillsammans med och arbeta med samma grupp av personer så långt det går. Biblioteket är en viktig plats för er studenter och vi vet att ni gärna vill vara där. Därför har vi tydligt märkt upp hur många ni kan vara i varje grupprum för att det ska vara så coronasäkert som möjligt.

Det handlar om att vi ska ta eget ansvar för hur vi beter oss och att vi följer rekommendationerna. Att hålla avstånd är att visa omtanke om sina kurskamrater och om personalen, och inte minst mot sig själv.
Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen.
Det gör vi tillsammans. 

 

 

Uppdaterad: 2021-06-04 15:38:23
Skapad: 2020-07-06