Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Åtgärder för en corona-säker studiemiljö

Vi ser fram mot att välkomna dig till Högskolan. Vårterminen blev väldigt annorlunda. Det gick, men vi har saknat er, alla studenter! Högskolan gör nu mycket för att din studiemiljö ska vara Corona-säker. Om vi tänker oss för och håller avstånd till varandra på campus, kommer vi att få en fin hösttermin.

Regeringen har öppnat upp för campusbaserad utbildning igen och under höstterminen kommer så mycket utbildning som möjligt att ges på plats på Högskolan i Skövde. För att återgången till campus ska ske på ett Corona-säkert sätt följer Högskolan de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har satt upp. Därför kommer en del undervisning, framför allt vid större studentgrupper, ske med digitalt stöd.

Högskolan har vidtagit en rad åtgärder för att återgången till utbildning på campus ska bli så bra och trygg som möjlig för studenter och personal. Oavsett om du är ny student eller om du har studerat här tidigare, så kommer du snart se en del av åtgärderna. Sedan i våras har Högskolan utökad städning och det kommer att finnas hygienstationer utplacerade i våra lokaler. Vi har satt upp plexiglas vid alla receptioner såsom Studentservice, IT-Helpdesk, Högskolebiblioteket, Repro och Högskolebutiken.

Oavsett vilken reception du besöker, tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel. Särskilt runt terminsstart kan det lätt bli köer. På biblioteket kan det bli trångt framför lånedisken, så därför finns det även möjlighet att chatta med bibliotekspersonalen för att få svar på dina frågor. För att det ska vara lättare att hålla avstånd till varandra har Biblioteket också glesat ut sin möblering och begränsat hur många studenter som kan sitta i grupprummen.

Stöd och service online och på campus

Studentservice och Studentstödet erbjuder vissa tider för drop-in online, så att du kan få hjälp utan att behöva komma till receptionen. Du kan också chatta med studie- och karriärvägledarna, och du kan självklart boka möte med både dem eller studenthälsan om du vill ha ett individuellt samtal både fysiskt eller online. Vid fysiska besök och samtal hos vår studentstödjande verksamhet är det viktigt att hålla avståndet i besöksrummet.

Avstånd visar omtanke och eget ansvar

Runt om på Högskolan har vi satt upp skyltar för att påminna om att hålla avstånd, att du ska tänka på att tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, eller gå hem om du börjar känna dig dålig under dagen. På våra digitala skärmar kommer du se samma budskap.

Det är viktigt att vi tillsammans agerar för att återgången till campus ska bli så bra, säker och trygg som möjligt, för både studenter och medarbetare. Det handlar om att vi ska ta eget ansvar för hur vi beter oss och att vi följer rekommendationerna. Att hålla avstånd är att visa omtanke om sina kurskamrater och om personalen, och inte minst mot sig själv. Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen.
Det gör vi tillsammans. På campus och på andra ställen.

Så begränsar vi antalet

För att kunna hålla social distansering kommer vi under höstterminen så långt som möjligt att använda halva kapaciteten av undervisningssalarna och i de större salarna tillåta max. 50 personer vid samma tillfälle. På så vis ska det fungera att sitta en bit från varandra. Utanför varje salsdörr kommer det att finnas skyltar som talar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Ändrade rutiner vid salstentamen

När det gäller salstentamen på campus har också en rad åtgärder vidtagits för att de ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Avståndet mellan sittplatserna ökas och fler salar kommer att användas för att kunna sprida ut studenterna. Det kommer bli tidigare insläpp för att minska risken för köbildning och trängsel. Om du inte känner dig kry, ska du att stanna hemma och studenter som uppvisar sjukdomssymtom kan avvisas. Vissa examinationer kan också komma att ges i andra former eller digitalt.

Det är en del av de åtgärder som Högskolan vidtar för du som student och våra medarbetare ska känna sig trygga och säkra på campus.
Men viktigast av allt är att vi hjälps åt och gör det här tillsammans!

Vi ses snart!
Välkommen till Högskolan i Skövde!

Skapad: 2020-07-06