Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Barnmorskeprogrammet

Grattis till att du blivit antagen till Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde! Vi lärare ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under din utbildningstid hos oss. Vi hoppas att du ska finna studierna till Barnmorska spännande och givande.

Barnmorskeutbildningen tillhör ämnet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa (RPSH) och i barnmorskans kompetensområde ingår vård vid såväl, graviditet, barnafödande, familjerådgivning, avbrytande av graviditet och sexuell hälsa i livets alla skeden. Utbildningen i Skövde har delvis format en lokal profil som fokuserar på barnmorskans stödjande roll i vården av och med kvinnan, barnet och familjen. Denna profil inkluderar även barnafödandet som en naturlig process.

Studierna till barnmorska är på avancerad nivå och bedrivs på helfart under tre terminer. Studierna innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och omfattar 90 Hp. Du blir väl förberedd för barnmorskeprofessionen.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen senast 23 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.  

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 23 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart och introduktion

Programstarten är måndagen den 31 augusti 2020, kl 10:15–15:00 i sal G316.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Du förbereder dig inför studiestarten genom att läsa:

  • läsa valfri litteratur om Barnmorskans historia samt kapitel 1 i Bryar, R. & Sinclair, M. (2011). Theory for Midwifery Practice. (2nd ed.) London: Palgrave Macmillian. ISBN 9780230211926.
  • läsa artikeln; Berg, Ólafsdóttir & Lundgren (2012) A midwifery model of woman-centred childbirth care – In Swedish and Icelandic settings, Sexual & Reproductive Healthcare vol 3 pp 79–87 http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2012.03.0011

Terminer

Första terminen inriktas på att du börjar utveckla din professionella kompetens genom att introduceras i barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund. Du inleder även arbetet med din magisteruppsats.

Andra terminen inriktas på att du fördjupar din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser. Du erhåller klinisk utbildning där du får möjlighet att relatera företeelser till teori genom teoretisk integrering. Du får även möjlighet att träna dig på att lösa problem relaterade till kursmålen och fortsätter att arbeta på din magisteruppsats.

Tredje terminen inriktas på att du ytterligare fördjupar din problemlösningsförmåga, din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska samt för att kunna initiera och bidra till utveckling av kunskapsområdet och professionen. I början av tredje terminen avslutar du ditt examensarbete om 15 hp. Mer information om Barnmorskeprogrammet hittar du på programmets webbsida.

Vi är mycket glada att du valt att studera till barnmorska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot att träffa dig i samband med programstarten.

Bästa hälsningar,

Caroline Bäckström, programansvarig 

Övriga lärare i programmet är

Stina Thorstensson (ämnesföreträdare)
Elisabeth Hertfelt Wahn (ämnesföreträdare)
Therese Larsson
Sofia Andreén
Åsa Gamgam Leanderz

Skapad: 2020-07-07