Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Ansök till Stiftelsen Gösta Svenssons minne – Stipendium

Härmed utlyses stipendium/stipendier till personer som studerar/har studerat inom områdena äldrevård, rehabilitering, hospis och sjukgymnastik vid institutionen för hälsa och lärande (eller tidigare motsvarande institution) vid Högskolan i Skövde.

Avsikten ska vara att

  • fördjupa sin kompetens
  • utföra forskning
  • företa studieresa

Ansök senast 31 mars 2020 via en skärskild ansökningsblankett.

Ansökan lämnas/skickas till

Högskolan i Skövde
Utbildnings- och studentstöd
E-huset, 2:a vån.
Box 408
541 28 Skövde

Utdelning av stipendier

Utdelningen av stipendierna är planerad till en diplomhögtid vid Högskolan i Skövde som sker 20 maj 2020.
Stipendiaterna meddelas om detta under våren.

Beslutsprocessen

Beslut om vilka som tilldelas stipendiet fattas av Stiftelsen Gösta Svensson minne, bestående av ledamöter som företräder Högskolan. Högskolans vanliga regler för handläggning och beslutsförhet tillämpas. Beslutet kan inte överklagas. Beslutsmöte sker i början av maj månad.
Redovis

Redovisning av utnyttjande av stipendium

Redovisning av utnyttjande av stipendium ska ske senast 30 juni året efter, dvs. 30 juni 2021. Redovisningarna inlämnas till rektors sekreterare Susanne Ekhäll, susanne.ekhall@his.se, Kanslihuset våning 2.

Kriterier för ansökan

Som kriterier för en framgångsrik ansökan gäller dels kvaliteten i genomförda studier, dels syftet med stipendieansökan. Den sökande ska bifoga följande dokument till ansökningshandlingarna:

  1. Kort beskrivning av studietiden samt studieresultat vid Högskolan i Skövde (max. 2 A4 sidor).
  2. Ämne för eventuellt examensarbete/projektarbete/doktorandarbete ska bifogas. Detta görs genom sammanställning på max. 2 A4 sidor på färdigt arbete som bifogas. Stipendiet skall användas senast efter 1 år från mottagandet av stipendiet.
  3. I övrigt bifoga det material som man vill åberopa. Stiftelsen kommer inte att inhämta kompletterande material inför sin bedömning.
Uppdaterad: 2020-01-13 10:33:48
Skapad: 2020-01-01

<h2>Kontakt</h2> <p>Har ni fr&aring;gor ang&aring;ende stipendiet, v&auml;nligen kontakta Susanne Ekh&auml;ll.</p>