Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Ny dekan och prodekan från 1 januari

Vid årsskiftet tillträdde Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, som ny dekan och Annie Jonsson, lektor i biovetenskap, som ny prodekan vid Högskolan i Skövde. Dekanerna leder fakultetsnämndens arbete, där dekan fungerar som ordförande och prodekan som vice ordförande. Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning.

Alexandra Krettek, ny dekan

Vilken bakgrund har du?

Min grundutbildning är en magisterexamen från biologlinjen, kemisk-biologisk gren från Lunds universitet. Jag disputerade 1999 vid Göteborgs universitet i ämnet kardiovaskulär prevention. Sedan har jag varit post-doc och även undervisat vid Harvard Medical School i Boston, USA under tre år. Jag blev docent 2005 i ämnet kardiovaskulär prevention, vilket jag fortfarande är, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Sedan 2012 är jag professor i folkhälsovetenskap. Jag har därför bred forskningserfarenhet som sträcker sig från folkhälsovetenskaplig forskning på populationsnivå, till biomedicin samt cell- och molekylärbiologi.

Varför har du tackat ja till uppdraget?

Det känns spännande med ett kollegialt uppdrag där jag på ett övergripande sätt kan bidra till Högskolans utveckling med den mångåriga erfarenhet jag har av arbete inom akademin – jag har haft flera akademiska uppdrag som kan vara till hjälp i mitt uppdrag som dekan. Vid Högskolan har jag till exempel varit prodekan och ämnesföreträdare. Vid min tidigare arbetsplats Nordic School of Public Health (NHV) var jag under åren vicerektor (motsvarande prorektor), studierektor för avancerad utbildning och forskningssamordnare.

Vad vill du åstadkomma?

Som ordförande för fakultetsnämnden, Högskolans kollegiala organ, vill jag bidra till att skapa medvetenhet och förståelse kring vad det innebär att arbeta vid en akademisk institution samt kollegiets och studentkårens betydelse för framgångsrik verksamhet. Det är också viktigt att vi blir bättre på att ta tillvara på och respektera den omfattande kunskap som finns i verksamheten. Jag avskyr missbruk av kompetens! Jag vill stärka samverkan över institutionsgränserna och bidra till att skapa förutsättningar för god kvalitet i Högskolans utbildningar och forskning. 

Annie Jonsson, ny prodekan

Vilken bakgrund har du?

Jag är utbildad biolog med inriktning mot ekologi vid Linköpings universitet där jag disputerade år 2000 i ämnet teoretisk biologi. Min forskning riktar sig mot att förstå biologiska system och utveckla metoder för bevarande av biologisk mångfald. Jag gör det med hjälp av matematisk modellering och datorsimuleringar. Vid Linköpings universitet undervisade jag 25-50 % per år under de tio år jag verkade där som lärare och doktorand.

Första gången jag arbetade vid Högskolan i Skövde var i slutet av år 2000. 2006 blev jag tillsvidareanställd och jag har verkat här i 18 år. Jag har haft akademiska uppdrag som programansvarig, ämnesföreträdare, fakultetsledamot och avdelningschef. Jag har även arbetat som lärare vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås en termin och som utbildningsledare vid Göteborgs universitet på DaCapo i Mariestad ett år. Sedan 2013 är jag docent i teoretisk biologi vid Linköping universitet och sedan 2019 biträdande professor inom biovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Varför har du tackat ja till uppdraget?

Jag tycker det ska bli en härlig utmaning att få använda min samlade akademiska erfarenhet i ett nytt uppdrag där jag kan få arbeta med ett helhetsperspektiv på Högskolan. Jag ser också fram emot att lära känna alla institutioner mer och jag hoppas kunna stötta oss i utvecklingen mot än högre kvalitet.

Vad vill du åstadkomma?

Jag önskar åstadkomma ökad samverkan inom Högskolan kring kvalitet. Jag vill lyfta fram godbitarna i våra utbildningar och i vår forskning samt hitta möjligheter att förbättra där det finns utvecklingsbehov.

Skapad: 2020-01-01